In english

Odsłon artykułów:
918240

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Ankieta wpływu projektu - Strona 2

W jakim stopniu stan przyrody i środowiska naturalnego jest powodem Twoich obaw i niepokoju?

W znaczącym, każdy z nas może swoimi działaniami przyczyniać sie do ochrony przyrody oraz poprawy stanu środowiska naturalnego – mają na to wpływ najprostsze codzienne czynności
Oddaj głos
W niewielkim – w dziedzinie tak obszernych problemów potrzebne są działania na szeroką skalę, a jednostka ma tu ograniczone pole działania
Oddaj głos
W żadnym – człowiek jako jednostka nie może wpływać ani pozytywnie ani negatywnie na środowisko naturalne i otaczająca go przyrodę
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 15
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Które z proekologicznych działań uwzględniasz przy prowadzeniu gospodarstwa domowego?

Używanie energooszczędnego sprzętu gospodarstwa domowego
Oddaj głos
Zastosowanie energooszczędnych żarówek
Oddaj głos
Wyłączanie nieużywanego sprzętu elektronicznego (komputer, radio, telewizor i in.)
Oddaj głos
Segregowanie odpadów
Oddaj głos
Wyrzucanie zużytych baterii do specjalnych pojemników
Oddaj głos
Używanie ekologicznych toreb zamiast plastikowych, jednorazowych
Oddaj głos
Oszczędność wody (dokręcanie kranów, podlewanie ogrodów „deszczówką” i in.)
Oddaj głos
Inne
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 16
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Co oznacza pojęcie zrównoważonego rozwoju?

Rozwój, który na pierwszym miejscu stawia przyrodę
Oddaj głos
Program edukacyjny związany z osobistym rozwojem
Oddaj głos
Rozwój cywilizacyjny z poszanowaniem człowieka i środowiska
Oddaj głos
Nie wiem
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 15
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Powyższa rycina przedstawia:

Logo programu unijnych dotacji 
Oddaj głos
Logo projektu realizowanego w roku 2000 przez kraje Wspólnoty Europejskiej
Oddaj głos
Logo europejskiego systemu obszarów chronionych
Oddaj głos
Nie wiem
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 12
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Obszary Natura 2000 są to:

To obszary, na których prowadzona jest kampania edukacyjna Unii Europejskiej na temat ekologii i ochrony przyrody
Oddaj głos
To obszary, na terenie których określone typy siedlisk i gatunków roślin i zwierząt podlegają ochronie
Oddaj głos
To certyfikat przyznawany gminom, w których prowadzona jest gospodarka ekologiczna
Oddaj głos
Nie wiem
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 13
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Które z podanych stwierdzeń najlepiej określa sposób, w jaki postrzegasz sieć Natura 2000

Stanowi dobry sposób na jednoczesne zapewnienie ochrony przyrody i interesów ludzi
Oddaj głos
Obawiam sie, że może mieć negatywny wpływ na rozwój regionu
Oddaj głos
Pomoże zdobyć dodatkowe środki finansowe
Oddaj głos
Nie ma wpływu na rozwój społeczno gospodarczy regionu
Oddaj głos
Nie mam zdania
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 14
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

 

Głęboki Bród

 

In english