In english

Odsłon artykułów:
900607

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

C.3 Stworzenie stada podstawowego do przyszłej hodowli głuszca w Puszczy Augustowskiej

Zadanie polega na stworzeniu warunków do hodowli stada podstawowego głuszców metodą „born to be free" w Nadleśnictwie Głęboki Bród. Planowany jest zakup kilkumiesięcznych ptaków: 2 kogutów i 4 kur z jednej z krajowych hodowli głuszca od II kwartalu 2013 roku. Młode ptaki zostaną przemieszczone do woliery adaptacyjnej w leśnictwie Chylinki. W ramach zadania planowane jest przygotowanie powierzchni adaptacyjnej oraz woliery wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem, zgodnie z metodyką i specyfikacją zadań: „Przygotowanie powierzchni adaptacyjnych i obozowiska" C2, „zakup i transport głuszców z hodowli krajowych” C4 oraz „dokarmianie ptaków, dozorowanie powierzchni adaptacyjnej oraz bieżące konserwacje jej urządzeń" C8. Ponadto w ramach niniejszego zadania planowana jest budowa jednej woliery rotacyjnej, oraz dwóch wolier zadaszonych, które będą służyły do przetrzymywania stada podstawowego w okresie zimy. Głuszce, które zakupione zostaną z krajowych hodowli tego gatunku w ramach działania C3 różnią się zdecydowanie od zakupionych w ramach działania C4 sposobem hodowli (odchowu), oraz przeznaczeniem. Osobniki zakupione i przewiezione w ramach zadania C3 posłużą do założenia stada podstawowego dla hodowli zachowawczej głuszca w Nadleśnictwie Głęboki Bród. W związku z tym muszą być to ptaki specjalnie ułożone, nie bojące się człowieka (konieczny jest inny sposób wychowu, niż ptaków chowanych jako dzikie, przeznaczonych do wsiedlenia, wymienianych w zadaniu C4). Inne jest także przeznaczenie kupionych ptaków, nie zostaną wypuszczone, ale mają stworzyć początek hodowli. Dlatego zakup ptaków został zaplanowany w ramach dwóch zadań. Ponadto, w ramach zadania C3 planowane jest zapewnienie warunków do hodowli, czyli przygotowanie powierzchni adaptacyjnej oraz woliery wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem, zgodnie z metodyką i specyfikacją zadań: „przygotowanie powierzchni adaptacyjnych i obozowiska" C2, „zakup i transport głuszców z hodowli krajowych" C4 oraz „dokarmianie ptaków, dozorowanie powierzchni adaptacyjnej oraz bieżące konserwacje jej urządzeń" C8. Celem tego przedsięwzięcia ma być zapewnienie dodatkowego źródła ptaków do wsiedlenia oraz rozproszenie ryzyka związanego z nieprzewidzianymi wypadkami, które mogą mieć miejsce w innych krajowych hodowlach (B4 - Z2). Efektem działania jest również nabycie doświadczeń i umiejętności hodowli głuszca metodą „bom to be free" przez wykonawców programu. Utworzona woliera będzie także mogła być miejscem przetrzymywania osobników nienadających się do wsiedleń. Planowane utworzenie początku hodowli w Nadleśnictwie Głęboki Bród pozwoli na stopniowe uniezależnienie procesu wsiedlania od efektów hodowli zewnętrznych, szczególnie na etapie prac po-projektowych, a umożliwi wykonawcom programu nabycie umiejętności hodowli metodą „born to be free" i będzie stanowiło niezależne , alternatywne źródło ptaków do planowanych prac restytucyjnych , co z kolei, przynajmniej w końcowych latach realizacji projektu pozwoli na minimalizację zagrożenia związanego z problemem uzyskania odpowiedniej liczby ptaków do wsiedleń (B4 - Z2).

 

Głęboki Bród

 

In english