In english

Odsłon artykułów:
911960

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

C.7 Dokarmianie ptaków, dozorowanie powierzchni adaptacyjnych oraz bieżące konserwacje ich urządzeń w Borach Dolnośląskich

Zadanie polega na dokarmianiu ptaków w okresie ich pobytu w zamkniętych wolierach, oraz przez pewien czas po otwarciu wolier, pilnowaniu powierzchni adaptacyjnej, i naprawie sprzętu zabezpieczającego teren przed drapieżnikami. Aby zapewnić głuszcom optymalnie długi czas bezpieczeństwa i spokoju zakłada się całoroczne utrzymywanie urządzeń chroniących przed ssakami drapieżnymi, co powoduje konieczność bieżącej kontroli, napraw oraz konserwacji urządzeń (np. naprawy przewodów elektryzatora, wymiana akumulatora zasilającego elektryzator, wykaszanie terenu pod przewodami pastucha, kontrola sprawności i wymiana źródła zasilania odstraszaczy dźwiękowych i ultradźwiękowych, kontrola i naprawy fladr, obsługa urządzeń monitorujących itp.). Ponadto, aby ochronić ptaki przed nadmierną antropopresją (okres jagodo– i grzybobrania) niezbędne jest dozorowanie terenu przez okres ok. 3 miesięcy od wsiedlenia aż do rozpoczęcia naturalnej dyspersji młodych (czynności te będą wykonywane począwszy od III kwartału 2013 roku, do zakończenia trwania projektu). W związku z przebywaniem głuszców na jednej powierzchni przez dłuższy okres czasu istnieje konieczność usuwania odchodów jak również przenoszenie co pewien okres wolier w inne miejsca w celu dostarczenia nowych zasobów naturalnego pokarmu oraz utrzymanie należytego stanu sanitarnego podłoża wolier (profilaktyka weterynaryjna dotycząca zwłaszcza kokcidiów). Do obowiązków osoby dozorującej należeć będzie również dokarmianie ptaków. Przez pierwsze 3 miesiące głuszce będą regularnie dokarmiane, przy czym częstotliwość karmienia oraz ilość karmy będzie systematycznie zmniejszana. Karmę stanowią siekane liście malin i mniszka lekarskiego z dodatkiem twarogu, borówka czernica i brusznica, wrzos, owoce jarzębiny oraz żurawiny, a także pędy sosny, świerka, brzozy, modrzewia i buka. Ze względów sanitarnych planuje się podawanie karmy oraz wody w wymienianych codziennie naczyniach jednorazowego użytku. W ramach projektu planuje się również dokarmianie przez 8 miesięcy od momentu wsiedlenia pokarmem naturalnym (mrożona oraz suszona borówka czernica, żurawina, jarzębina), oraz niewielkimi ilościami owsa i granulatu. Zostanie zakupiona odpowiednia ilość karmy oraz urządzenia chłodnicze do jej przetrzymywania. Ze względu na niewielką liczbę osób zatrudnionych w Nadleśnictwie zadanie zostanie zlecone na zewnątrz. Dokarmianie ptaków oraz gromadzenie i przechowywanie zapasów naturalnego pokarmu dla głuszców jest konsekwencją przetrzymywania ptaków w wolierach adaptacyjnych w okresie od ich przywozu w miejsca wsiedlenia do wypuszczenia. Ponadto dokarmiane muszą być zamknięte na stale w wolierach dorosłe głuszyce­matki. Regularne dokarmianie młodych głuszców wysokiej jakości pożywieniem jest konieczne z uwagi na utrzymanie przez nie dobrej kondycji fizycznej. Wsiedlane ptaki przez okres kilku miesięcy od wypuszczenia (otwarcia wolier) często pojawiają się w pobliżu powierzchni adaptacyjnych, gdzie czują się bezpiecznie i mogą korzystać ze świeżego pokarmu. Jak wskazują wcześniejsze doświadczenia z restytucji głuszca w Nadleśnictwie Ruszów, po wypuszczeniu ptaki przez pewien okres (ok. 3 miesięcy) stale pozostają na powierzchni adaptacyjnej codziennie korzystając z wykładanej karmy, natomiast w okresie późniejszym (zwłaszcza zimą) bardzo często pojawiały się przy karmiskach. Zakupione urządzenia chłodnicze pozwolą na dłuższe przetrzymywanie podawanego pokarmu, szczególnie w okresie braku jego dostępności. Dozorowanie powierzchni zwiększy bezpieczeństwo ptaków, poprzez ograniczenie płoszenia przez drapieżniki oraz ludzi, pozwoli również na szybką reakcję w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Bieżąca konserwacja urządzeń powierzchni adaptacyjnej jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania powierzchni. Natomiast wymiana mat dezynfekcyjnych oraz uprzątanie odchodów jest niezbędne dla utrzymania właściwego stanu sanitarnego powierzchni adaptacyjnych oraz wolier.

 

Głęboki Bród

 

In english