In english

Odsłon artykułów:
918298

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

C.16 Poprawa jakości biotopu głuszca w Puszczy Augustowskiej - znakowanie siatki ogrodzeniowej upraw leśnych

W ramach działania od II kwartału 2013 roku do II kwartału 2018 roku zostaną oznakowane istniejące ogrodzenia upraw leśnych znajdujących się w miejscach wsiedlenia głuszców oraz w ich otulinach. Działanie będzie polegało na umocowaniu na istniejącym ogrodzeniu wykonanym z siatki metalowej gałęzi świerkowych, uzyskanych bez kosztów, wymienianym co 2-3 lata. W Puszczy Augustowskiej zostanie oznakowane 39,063 km ogrodzeń, w tym: Nadleśnictwo Pomorze - 10,48 km, Nadleśnictwo Augustów - 14,76 km, Nadleśnictwo Płaska - 6,053 km, Nadleśnictwo Głęboki Bród - 7,77 km. W Nadleśnictwie Pomorze w III kwartale roku 2012 zostanie także rozgrodzone 2,385 km ogrodzenia wykonanego z siatki metalowej. Wieloletnie doświadczenia Wnioskodawcy w zakresie stosowania różnych sposobów zabezpieczania upraw i młodników przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że grodzenie cennych fragmentów odnowień siatką metalową jest jedynym skutecznym i jednocześnie najbardziej ekonomicznym sposobem ograniczania tych szkód. Ponieważ znakowanie siatki ogrodzeniowej upraw jest czynnością powtarzalną, to beneficjent zobowiązuje się do kontynuacji zadania po zakończeniu projektu ze środków własnych lub zewnętrznych. Ze względu na niewielką liczbę osób zatrudnionych w Nadleśnictwie, oraz brak specjalistycznego sprzętu niezbędnego do wykonania działania, zadanie zostanie zlecone na zewnątrz Niekorzystnym dla populacji głuszca działaniem stosowanym w gospodarce leśnej jest grodzenie upraw metalową siatką. Kolizje ptaków z tego rodzaju ogrodzeniami mogą być poważną przyczyną śmiertelności - nawet do 25% ptaków młodocianych, w pierwszym roku życia, i ok. 10% dorosłych ptaków rocznie (Keller , 2001;). Do zderzeń dochodzi najczęściej podczas ucieczki kuraków spłoszonych przez ludzi bądź drapieżniki (Zawadzka i Zawadzki, 2003). W Szkocji kolizje z ogrodzeniami stanowią jedną z najważniejszych przyczyn śmiertelności głuszca - w zderzeniach zginęło 14 z 67, czyli aż 21% znakowanych ptaków (Baines et al., 1997). Liczne przypadki zabijania się głuszców o siatki odnotowano również w Skandynawii (Bevanger, 1995) iw Niemczech (Klaus i Bergman, 1986). W Polsce kolizje głuszców z ogrodzeniami obserwowano już na początku lat 80-tych XX wieku (Dzięciołowski, 1980). Martwe kuraki znajdowane były również przy grodzonych siatką uprawach w Puszczy Augustowskiej (Zawadzki et al., 1999) oraz w Borach Dolnośląskich iw Sudetach (A. Pałucki, inf. ustna). Ogrodzenia wykonane z siatki oznaczonej gałęziami są dużo bardziej widoczne i dzięki temu stanowią mniejsze zagrożenie dla ptaków - nawet spłoszone osobniki maia możliwość uniknięcia zderzenia.

 

Głęboki Bród

 

In english