In english

Odsłon artykułów:
911946

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

C.13 Poprawa jakości biotopu głuszca w Puszczy Augustowskiej - obniżenie zagęszczenia podszytu i podrostu

Działanie obejmuje prace związane z przygotowaniem biotopu dla głuszca - obniżenie udziału podszytu w drzewostanach na terenie wszystkich nadleśnictw realizujących projekt w Puszczy Augustowskiej. Działania prowadzone będą na obszarze dwóch opuszczonych w ostatnich latach tokowisk w nadleśnictwach Głęboki Bród oraz Płaska, oraz w bezpośrednim otoczeniu czynnych tokowisk w nadleśnictwach Pomorze oraz Augustów. W ramach zadania jednorazowo, na początku realizacji projektu (III, IV kwartał 2013 roku) usunięty zostanie podszyt na obszarze 250,91 ha. Pokrycie podszytu będzie ograniczane na obszarach o udziale powyżej 40% we wszystkich planowanych miejscach wsiedleń. Ze względu na niewielką liczbę osób zatrudnionych w Nadleśnictwie, oraz brak specjalistycznego sprzętu niezbędnego do wykonania działania, zadanie zostanie zlecone na zewnątrz. Pokrycie dna lasu podrostem i podszytem jest jednym z 5 głównych parametrów (obok składu gatunkowego i zwarcia drzewostanu, udziału borówki w runie, oraz wysokości roślinności runa) decydujących o jakości biotopu głuszca (Storch, 2002). Jedną z ważniejszych przyczyn zmian środowiskowych niekorzystnych dla głuszca jest wzrost udziału podszytu i podrostu, spowodowany zarówno naturalną eutrofizacją siedlisk jak i celową działalnością leśników. Prowadzi to m.in. do zaniku prześwietlonej, optymalnej dla głuszca struktury roślinności dna lasu (eliminacja udziału borówek w runie), oraz utrudnia poruszanie się ptaków (Storch 2001, Zawadzki i Zawadzka, 2011). Dlatego też prace związane z usunięciem rosnącego podszytu są niezbędnym elementem poprawy jakości biotopu pod kątem wymagań siedliskowych głuszca . Z badań terenowych przeprowadzonych w Puszczy Augustowskiej wynika, że udział podszytu powyżej 40% był najważniejsza cechą różnicującą tokowiska czynne i opuszczone (Brzeziecki et al. 2007).

 

Głęboki Bród

 

In english