In english

Odsłon artykułów:
911968

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

C.18 Poprawa jakości biotopu głuszca w Borach Dolnośląskich – punktowe wykładanie gastrolitów

W ramach projektu w III kwartale lat 2013-2017 planuje się w każdym z partnerskich nadleśnictw Borów Dolnośląskich, udostępniających swój teren na cele realizacji projektu punktowe (po średnio 10 ton w jednym miejscu) wykładanie pospółki (ok. 500 ton /nadleśnictwo). Żwir zostanie wyłożony na drogach utwardzonych żużlem piecowym oraz na liniach podziału powierzchniowego, gdzie stwierdzono (obserwacje telemetryczne), że ptaki chętnie przebywają. Wyłożony w ten sposób żwir stanowił będzie potencjalne źródło gastrolitów . Ze względu na niewielką liczbę osób zatrudnionych w Nadleśnictwie, oraz brak specjalistycznego sprzętu niezbędnego do wykonania działania, zadanie zostanie zlecone na zewnątrz . Głuszce połykają niewielkie kamyki, aby wspomóc trawienie pokarmu roślinnego, tzw. gastrolity (Zawadzka i Zawadzki 2003). Drogi leśne w ostojach są bardzo często wykorzystywane przez ptaki jako źródło łatwo dostępnych gastrolitów. Na terenie Borów Dolnośląskich nawierzchnia części dróg pokryta jest również stosowanym kiedyś powszechnie żużlem piecowym. Dlatego też obecność na drogach niebezpiecznych (ostrokrawędzistych) materiałów, które mogą zostać połknięte stwarza dodatkowe zagrożenie. Nie wykonanie tego zadania zwiększy ryzyko śmiertelności głuszców na skutek zranienia przewodu pokarmowego. Wykładanie gastrolitów w miejscach występowania ptaków, zapobiegnie konieczności przemieszczania się w ich poszukiwaniu, co może dodatkowo ograniczyć potencjalne ataki drapieżników. Dobra dostępność gastrolitów może spowodować łatwiejsze i obfitsze przyjmowanie pokarmu, a co za tym idzie wpłynie na poprawę kondycji ptaków, co może spowodować większą przeżywalność, większy sukces lęgowy, a finalnie przyczynić się do sukcesu programu . Wyłożonych zostanie 2,5 tys. t żwiru będącego źródłem gastrolitów. Wykonanie zadania wyeliminuje potencjalne upadki ptaków związane z połykaniem ostrokrawędzistych materiałów żużlowych. W ten sposób stworzone zostaną warunki dla zwiększenia przeżywalności wsiedlanych ptaków, co pozwoli na stworzenie liczniejszej populacji, a w konsekwencji sukces programu.

 

Głęboki Bród

 

In english