In english

Odsłon artykułów:
900608

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

C.21 Ograniczenie antropopresji na terenie Puszczy Augustowskiej

W ramach zadania w III i IV kwartale 2013 roku, planuje się ustawienie 34 metalowych szlabanów na drogach przebiegających w sąsiedztwie czynnych tokowisk i miejsc wsiedleń ptaków, w promieniu 500 m wokół tokowisk. Przy wszystkich szlabanach ustawione zostaną tablice informujące o zakazie wstępu na powierzchnię objętą projektem, a na drogach leśnych tablice nakazujące zachowanie szczególnej ostrożności i zmniejszenie prędkości w celu ograniczenia płoszenia ptaków oraz wyeliminowania przypadkowych ich kolizji z pojazdami mechanicznymi. Ze względu na niewielką ilość pracowników w nadleśnictwie , brak sprzętu do wykonania zadania oraz od wielu lat przyjęty usługowy system wykonawstwa prac istnieje konieczność zlecenia usługi na zewnątrz Tereny leśne Puszczy Augustowskiej są intensywnie wykorzystywane w celach rekreacyjnych (zbieracze jagód, grzybów, turyści, rowerzyści itd.). Istniejąca w lasach gęsta sieć dróg gruntowych stwarza możliwość dotarcia w dowolny obszar lasu. Negatywny wpływ antropopresji na dynamikę liczebności populacji głuszca potwierdzają liczne badania krajowe i zagraniczne (Brenot i Menoni, 1999; Keller, 2001; Theil et al., 2006; Storch, 2007). Stała obecność człowieka w środowisku zaburza naturalne zachowanie się ptaków (Graczyk, 1990). Płoszone głuszce tracą energię na ucieczkę oraz poszukiwanie nowych ukryć. Niepokojenie przyczynia się również do wzrostu liczby kolizji z ogrodzeniami upraw leśnych, oraz do zwiększonego sukcesu drapieżników (Zawadzka i Zawadzki, 1999). Płoszenie wysiadujących samic powoduje porzucenie przez nie lęgów. Intensywna penetracja ostoi przez ludzi, zwłaszcza w okresie rozrodu, lęgów oraz wychowywania młodych może doprowadzić do obniżenia sukcesu lęgowego, zmiany lokalizacji bądź zaniku tokowisk , jak również do opuszczenia danego obszaru leśnego przez ptaki (Keller 2001). Skutkiem obecności człowieka w lesie jest również zaśmiecenie środowiska, a także pożary lasu. Właśnie pożary były przyczyną niszczenia niektórych tokowisk w Puszczy Augustowskiej (Zawadzki et al. 1999). Rezultatem rzeczowym będzie postawienie 34 sztuk metalowych szlabanów oraz 68 tablic informacyjnych oraz ostrzegawczych. Planowane działania przyczynią się do ograniczenia antropopresji, która jest ważnym czynnikiem wpływającym na przypadkową śmiertelność głuszców, obniżenie kondycji ptaków oraz sukcesu lęgowego. Efektem będzie wzrost przeżywalności ptaków wsiedlanych oraz dziko żyjących.

 

Głęboki Bród

 

In english