In english

Odsłon artykułów:
918282

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

A.5 Uzyskanie stosownych zezwoleń i pozwoleń w Borach Dolnośląskich

W stosownym czasie, począwszy od III kwartału 2012 roku, beneficjent wystąpi o uzyskanie niezbędnych do realizacji projektu zezwoleń . Dotyczy to w szczególności: zezwoleń na transport, przetrzymywanie i wsiedlanie ptaków z Białorusi oraz z hodowli krajowych (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) , zezwoleń na wykonywanie czynności w strefach ochrony głuszca (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Wrocławiu) zezwoleń na przeprowadzenie niezbędnych prac dla odbudowy biotopu w miejscach planowanych wsiedleń (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Wrocławiu), zezwoleń na fotografowanie, filmowanie oraz zbiór piór głuszca (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ; Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Wrocławiu) , pozwolenia wodnoprawnego na budowę obiektów małej retencji (Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu).

 

Głęboki Bród

 

In english