In english

Odsłon artykułów:
911981

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

C.6 Badania genetyczne wsiedlanych ptaków

Przed wsiedlaniem (III i IV kwartał 2013-2016, oraz III kwartał 2017) od każdego osobnika zebrany będzie referencyjny materiał biologiczny (pióra okrywowe w ilości 5-6 wyrywane bezpośrednio z ciała i umieszczane w probówkach z 96% alkoholem cz.d.a.). Taki sposób zbioru i konserwacji materiału zapewni uzyskanie w procesie izolacji DNA o wysokiej jakości i wysokim stężeniu. Posłuży ono do określenia referencyjnych genotypów każdego wypuszczanego ptaka. Ze względu na wysoką specjalistyczność przedsięwzięcia, po przeprowadzonej procedurze, gdzie warunkiem udziału w postępowaniu będzie posiadanie odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, zadanie zostanie zlecone na zewnątrz. Badania genetyczne wsiedlanych głuszców umożliwią weryfikację ich pochodzenia oraz identyfikację indywidualnych profili genetycznych ptaków. Uzyskane zostaną dane o profilach genetycznych 220-285 osobników z hodowli krajowych oraz 60-80 translokowanych z Białorusi. Badania genetyczne pozwolą na weryfikację przynależności podgatunkowej wsiedlanych ptaków.

 

Głęboki Bród

 

In english