In english

Odsłon artykułów:
911974

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

C.14 Poprawa jakości biotopu głuszca w Borach Dolnośląskich - przycinanie pędów borówki

W IV kwartale lat 2013-2017 na łącznej powierzchni 125ha koszone (przycinane) będą stare, wysokie, mało produktywne borówczyska. Zakłada się gniazdowe, przy użyciu kosy mechanicznej, wykaszanie borówki na powierzchniach ok. 1-arowych. Usługa zostanie zlecona na zewnątrz. Przycinanie pędów borówki nie jest czynnością powtarzalną, jednakże Beneficjent zobowiązuje się do kontynuacji zadania po zakończeniu projektu ze środków własnych lub zewnętrznych. Ze względu na niewielką liczbę osób zatrudnionych w Nadleśnictwie oraz brak specjalistycznego sprzętu niezbędnego do wykonania działania, zadanie zostanie zlecone na zewnątrz . Baza pokarmowa jest czynnikiem istotnie wpływającym na kondycję, a co za tym idzie na przeżywalność oraz sukces lęgowy głuszca, tak więc zwiększenie jej zasobów oraz różnorodności z pewnością spowoduje poprawę jakości biotopu tego kuraka. Owoce i pędy borówki czernicy, brusznicy oraz borówki bagiennej stanowią główny składnik diety głuszca w sezonie wegetacyjnym (Storch, 1993; Zawadzka i Zawadzki, 2003). Poza tym występujące na pędach borówek owady są podstawowym pokarmem piskląt w pierwszych tygodniach życia (Wegge et al., 2005). Planowane przycinanie borówki czernicy prowadzić będzie do rozkrzewiania pędów, a co za tym idzie zwiększenia produkcji masy zielonej oraz obfitszego owocowania. Optymalna dla głuszca wysokość roślinności dna lasu wynosi 20-40 cm (Kaszuba, 2007), a parametr ten jest jednym z 5 głównych czynników decydujących o jakości biotopu pod kątem wymagań siedliskowych głuszca (Storch, 1992). Dlatego też przycinanie starych, wysokich borówczysk będzie dodatkowo powodowało dostosowanie warunków osłonowych do wymagań głuszca. Reasumując, planowane działanie będzie miało pozytywny wpływ na przeżywalność wprowadzanych do środowiska głuszców a w konsekwencji na sukces programu restytucji. Rezultatem rzeczowym będzie poprawa bazy pokarmowej dla głuszca na powierzchni 125 ha, a poprzez obniżenie i zróżnicowanie wysokości runa także poprawa warunków osłonowych. Przełoży się to na lepszą kondycję, przeżywalność i sukces rozrodczy ptaków.

 

Głęboki Bród

 

In english