In english

Odsłon artykułów:
918246

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

C.12 Poprawa jakości biotopu głuszca w Borach Dolnośląskich - obniżenie zagęszczenia podszytu i podrostu

Działanie obejmuje prace związane z przygotowaniem biotopu dla głuszca - usuwaniem nadmiernej ilości nalotu i podrostu oraz podszytu w drzewostanach. W ramach projektu planuje się również redukcję pokrycia dolnego piętra drzewostanu do preferowanego przez głuszce pokrycia nie przekraczającego 25% (Storch, 1992; Zawadzka i Zawadzki, 2003) na łącznej powierzchni 238,9 ha (począwszy od II kwartału 2013 roku, aż do chwili zakończenia trwania projektu) w nadleśnictwach Borów Dolnośląskich, udostępniających swój teren na cele realizacji projektu (Nadl. Ruszów, Pieńsk, Węgliniec, Wymiarki i Żagań). Zabieg ten będzie przeprowadzony głównie w okolicy planowanych wsiedleń, w miejscach najdłużej czynnych, opuszczonych w ostatnich łatach tokowisk głuszca oraz ich bezpośrednim sąsiedztwie. Pozyskane w ten sposób drewno zostanie złożone w niewymiarowe stosy. Stanowić one będą dodatkową osłonę dla kur zakładających gniazda. Złożone drewno zostanie również zasiedlone przez owady, które potencjalnie wzbogacą bazę pokarmową wsiedlanych ptaków. Ze względu na niewielką liczbę osób zatrudnionych w Nadleśnictwie oraz brak specjalistycznego sprzętu niezbędnego do wykonania działania, zadanie zostanie zlecone na zewnątrz . Pokrycie dna lasu podrostem i podszytem jest jednym z 5 głównych parametrów (obok składu gatunkowego i zwarcia drzewostanu, udziału borówki w runie, oraz wysokości roślinności runa) decydujących o jakości biotopu głuszca (Storch, 2002; Kaszuba, 2007). Jedną z ważniejszych przyczyn zmian środowiskowych, niekorzystnych dla głuszca jest wzrost udziału podszytu i podrostu, spowodowany zarówno naturalną eutrofizacją siedlisk jak i celową działalnością leśników. Prowadzi to m.in. do zaniku prześwietlonej, optymalnej dla głuszca struktury roślinności dna lasu (eliminacja udziału borówek w runie), oraz utrudnia poruszanie się ptaków (Storch 2001, Zawadzki and Zawadzka, 2011). Dlatego też prace związane z usunięciem rosnącego podszytu są niezbędnym elementem poprawy jakości biotopu pod kątem wymagań siedliskowych głuszca. Ocena jakości biotopu głuszca wykonana metodą HSI (Storch, 2002) w 4 ostojach głuszca na terenie Borów Dolnośląskich (Nadleśnictwa Ruszów, Pieńsk, Węgliniec) wykazała, że nadmierna ilość podrostu i podszytu w sposób istotny zaniżała jakość biotopu głuszca aż na 20-45% powierzchni leśnej badanych ostoi.

 

Głęboki Bród

 

In english