In english

Odsłon artykułów:
871135

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Ankieta wpływu projektu - Strona 3

Głuszec jest gatunkiem:

Pospolitym w naszym kraju
Oddaj głos
Nielicznie występującym w Polsce, ale jego egzystencja nie jest zagrożona
Oddaj głos
Krytycznie zagrożonym, objętym ochroną gatunkową i strefową 
Oddaj głos
Który wyginął w naszym kraju pod koniec XX wieku
Oddaj głos
Nie wiem
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 15
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Czy w przeszłości głuszec występował na terenie Borów Dolnośląskich?

Tak 
Oddaj głos
Nie
Oddaj głos
Nie wiem
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 15
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Czy w Borach Dolnośląskich realizowany jest program czynnej ochrony głuszca?

Tak 
Oddaj głos
Nie
Oddaj głos
Nie wiem
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 17
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Uważam, że reintrodukcja (przywracanie gatunku, który w przeszłości wyginął w miejsca jego historycznego występowania) jest:

Ważna inicjatywą z perspektywy ochrony przyrody i zachowania bioróżnorodności 
Oddaj głos
Zbyt dużą ingerencją w naturalne procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym
Oddaj głos
Nie mam zdania
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 14
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Typowym środowiskiem bytowania głuszca są:

Podmokłe łąki położone w sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych 
Oddaj głos
Stare, przerzedzone drzewostany iglaste z dużym udziałem borówki w warstwie runa leśnego
Oddaj głos
Tereny otwarte położone w pobliżu osad ludzkich
Oddaj głos
Otwarte wrzosowiska popoligonowe
Oddaj głos
Nie wiem
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 15
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

 

Głęboki Bród

 

In english