In english

Odsłon artykułów:
911972

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Ankieta wpływu projektu

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, dotyczącej wpływu prowadzonego projektu na stan i wiedzę społeczności lokalnej. Ankietę można pobrać, wypełnić w wersji offline, a następnie przesłać na poniższy adres poczty elektronicznej Koordynatora regionalnego projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądz też wypełnić poniższą wersję elektroniczną. Dziękujemy!

 

 

Ankieta
społeczno-gospodarczego wpływu projektu LIFE 11NAT/PL/428
 

Skąd czerpiesz wiedzę na temat przyrody i środowiska naturalnego, oraz problemów związanych z ich ochroną?

Z telewizji
Oddaj głos
Z radia
Oddaj głos
Z prasy codziennej
Oddaj głos
Z prasy specjalistycznej
Oddaj głos
Z broszur i folderów informacyjnych
Oddaj głos
Z książek
Oddaj głos
Z internetu
Oddaj głos
Od znajomych
Oddaj głos
Z innych źródeł
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 30
Pierwszy oddany głos: piątek, 23, sierpień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Kto, lub co miało znaczący wpływ na Twój stosunek do środowiska przyrodniczego?

Rodzina
Oddaj głos
Szkoła, uczelnia, inne instytucje edukacyjne
Oddaj głos
Organizacje ekologiczne
Oddaj głos
Środki masowego przekazu (telewizja, radio, internet, prasa)
Oddaj głos
Inni ludzie (przyjaciele, otoczenie społeczne, lokalne grupy)
Oddaj głos
Polityka państwa
Oddaj głos
Z internetu
Oddaj głos
Inne
Oddaj głos
Nikt
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 22
Pierwszy oddany głos: piątek, 23, sierpień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

W jakim stopniu stan przyrody i środowiska naturalnego jest powodem Twoich obaw i niepokoju?

W  bardzo dużym
Oddaj głos
W dużym
Oddaj głos
W niewielkim
Oddaj głos
W zasadzie w żadnym
Oddaj głos
Trudno powiedzieć
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 22
Pierwszy oddany głos: piątek, 23, sierpień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Jakie Twoim zdaniem problemy związane z ochroną przyrody i środowiska są obecnie najważniejsze?

Utrata siedlisk, zanik gatunków roślin i zwierząt
Oddaj głos
Fragmentacja siedlisk
Oddaj głos
Inwazje biologiczne
Oddaj głos
Niekontrolowane korzystanie z zasobów natury
Oddaj głos
Zanieczyszczenia powietrza (przemysł, ruch samochodowy i in.)
Oddaj głos
Zanieczyszczenia wód
Oddaj głos
Zanieczyszczenia gleb (przemysł, chemizacja rolnictwa)
Oddaj głos
Zaśmiecanie przez ludzi i przemysł (odpady)
Oddaj głos
Spadek estetyki krajobrazu spowodowany działalnością człowieka
Oddaj głos
Inne
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 24
Pierwszy oddany głos: poniedziałek, 18, marzec 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022


W jakim stopniu stan przyrody i środowiska naturalnego jest powodem Twoich obaw i niepokoju?

W znaczącym, każdy z nas może swoimi działaniami przyczyniać sie do ochrony przyrody oraz poprawy stanu środowiska naturalnego – mają na to wpływ najprostsze codzienne czynności
Oddaj głos
W niewielkim – w dziedzinie tak obszernych problemów potrzebne są działania na szeroką skalę, a jednostka ma tu ograniczone pole działania
Oddaj głos
W żadnym – człowiek jako jednostka nie może wpływać ani pozytywnie ani negatywnie na środowisko naturalne i otaczająca go przyrodę
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 15
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Które z proekologicznych działań uwzględniasz przy prowadzeniu gospodarstwa domowego?

Używanie energooszczędnego sprzętu gospodarstwa domowego
Oddaj głos
Zastosowanie energooszczędnych żarówek
Oddaj głos
Wyłączanie nieużywanego sprzętu elektronicznego (komputer, radio, telewizor i in.)
Oddaj głos
Segregowanie odpadów
Oddaj głos
Wyrzucanie zużytych baterii do specjalnych pojemników
Oddaj głos
Używanie ekologicznych toreb zamiast plastikowych, jednorazowych
Oddaj głos
Oszczędność wody (dokręcanie kranów, podlewanie ogrodów „deszczówką” i in.)
Oddaj głos
Inne
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 16
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Co oznacza pojęcie zrównoważonego rozwoju?

Rozwój, który na pierwszym miejscu stawia przyrodę
Oddaj głos
Program edukacyjny związany z osobistym rozwojem
Oddaj głos
Rozwój cywilizacyjny z poszanowaniem człowieka i środowiska
Oddaj głos
Nie wiem
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 15
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Powyższa rycina przedstawia:

Logo programu unijnych dotacji 
Oddaj głos
Logo projektu realizowanego w roku 2000 przez kraje Wspólnoty Europejskiej
Oddaj głos
Logo europejskiego systemu obszarów chronionych
Oddaj głos
Nie wiem
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 12
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Obszary Natura 2000 są to:

To obszary, na których prowadzona jest kampania edukacyjna Unii Europejskiej na temat ekologii i ochrony przyrody
Oddaj głos
To obszary, na terenie których określone typy siedlisk i gatunków roślin i zwierząt podlegają ochronie
Oddaj głos
To certyfikat przyznawany gminom, w których prowadzona jest gospodarka ekologiczna
Oddaj głos
Nie wiem
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 13
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Które z podanych stwierdzeń najlepiej określa sposób, w jaki postrzegasz sieć Natura 2000

Stanowi dobry sposób na jednoczesne zapewnienie ochrony przyrody i interesów ludzi
Oddaj głos
Obawiam sie, że może mieć negatywny wpływ na rozwój regionu
Oddaj głos
Pomoże zdobyć dodatkowe środki finansowe
Oddaj głos
Nie ma wpływu na rozwój społeczno gospodarczy regionu
Oddaj głos
Nie mam zdania
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 14
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022


Głuszec jest gatunkiem:

Pospolitym w naszym kraju
Oddaj głos
Nielicznie występującym w Polsce, ale jego egzystencja nie jest zagrożona
Oddaj głos
Krytycznie zagrożonym, objętym ochroną gatunkową i strefową 
Oddaj głos
Który wyginął w naszym kraju pod koniec XX wieku
Oddaj głos
Nie wiem
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 15
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Czy w przeszłości głuszec występował na terenie Borów Dolnośląskich?

Tak 
Oddaj głos
Nie
Oddaj głos
Nie wiem
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 15
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Czy w Borach Dolnośląskich realizowany jest program czynnej ochrony głuszca?

Tak 
Oddaj głos
Nie
Oddaj głos
Nie wiem
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 17
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Uważam, że reintrodukcja (przywracanie gatunku, który w przeszłości wyginął w miejsca jego historycznego występowania) jest:

Ważna inicjatywą z perspektywy ochrony przyrody i zachowania bioróżnorodności 
Oddaj głos
Zbyt dużą ingerencją w naturalne procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym
Oddaj głos
Nie mam zdania
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 14
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Typowym środowiskiem bytowania głuszca są:

Podmokłe łąki położone w sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych 
Oddaj głos
Stare, przerzedzone drzewostany iglaste z dużym udziałem borówki w warstwie runa leśnego
Oddaj głos
Tereny otwarte położone w pobliżu osad ludzkich
Oddaj głos
Otwarte wrzosowiska popoligonowe
Oddaj głos
Nie wiem
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 15
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022


Gdzie głuszec zakłada gniazda ?

W rozłożystych koronach starych sosen
Oddaj głos
Na podmokłych łąkach
Oddaj głos
Na ziemi, zwykle w miejscach osłoniętych
Oddaj głos
W dziuplach starych drzew
Oddaj głos
W jaskiniach
Oddaj głos
Nie wiem
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 16
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Okres godowy głuszca to:

Parkoty
Oddaj głos
Tarło
Oddaj głos
Toki
Oddaj głos
Bekowisko
Oddaj głos
Huczka
Oddaj głos
Nie wiem
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 16
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Uważam, że jedną z głównych przyczyn spadku liczebności głuszca jest presja ssaków drapieżnych, a zwłaszcza lisa, którego liczebność zwiększyła się gwałtownie w wyniku akcji szczepień przeciwko wściekliźnie.

Zdecydowanie się zgadzam
Oddaj głos
Zgadzam się
Oddaj głos
Nie wiem
Oddaj głos
Nie zgadzam się
Oddaj głos
Zdecydowanie się nie zgadzam
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 15
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Jestem w stanie zaakceptować pewne ograniczenia i zakazy (np. zakaz wstępu na wybrane powierzchnie leśne oraz  zbierania tam płodów runa leśnego, zamknięcie dróg leśnych położonych w pobliżu miejsc przebywania i rozrodu głuszców), jeśli działania takie będą niezbędne z punktu widzenia ochrony gatunku.

Zdecydowanie się zgadzam
Oddaj głos
Zgadzam się
Oddaj głos
Nie wiem
Oddaj głos
Nie zgadzam się
Oddaj głos
Zdecydowanie się nie zgadzam
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 14
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Uważam, że działania projektu mające na celu czynną ochronę głuszca w Borach Dolnośląskich mogą w znaczącym stopniu wpłynąć na lokalny rynek pracy, atrakcyjność turystyczną terenu (rozwój sektora usług), a co za tym idzie na sytuację ekonomiczną mieszkańców.

Zdecydowanie się zgadzam
Oddaj głos
Zgadzam się
Oddaj głos
Nie wiem
Oddaj głos
Nie zgadzam się
Oddaj głos
Zdecydowanie się nie zgadzam
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 13
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022


Płeć respondenta:

Kobieta
Oddaj głos
Mężczyzna
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 15
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Wiek:

mniej niż 20 lat
Oddaj głos
21 – 24
Oddaj głos
25 – 34
Oddaj głos
35 – 44
Oddaj głos
45 – 54
Oddaj głos
55 – 64
Oddaj głos
65 i więcej
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 15
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Miejsce zamieszkania:

Wieś
Oddaj głos
Miasto
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 15
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Poziom wykształcenia

wyższe (w tym licencjat)
Oddaj głos
średnie
Oddaj głos
zawodowe
Oddaj głos
podstawowe
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 13
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Kierunek wykształcenia

Przyrodnicze
Oddaj głos
Techniczne
Oddaj głos
humanistyczne
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 14
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

Aktywność społeczna

Osoba pracująca
Oddaj głos
Osoba ucząca się
Oddaj głos
Osoba bezrobotna
Oddaj głos
Emeryt/rencista
Oddaj głos
Wszystkich oddanych głosow: 15
Pierwszy oddany głos: czwartek, 05, wrzesień 2013
Ostatni oddany głos: środa, 12, styczeń 2022

 

 

Głęboki Bród

 

In english