In english

Odsłon artykułów:
918295

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Budowanie sieci współpracy z projektami LIFE w Portugalii

11


Jednym z ważnych elementów realizacji projektów finansowanych z funduszu europejskiego LIFE jest współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy projektami LIFE w ramach tzw. działania networking – budowania sieci współpracy.

W tym celu na początku maja byliśmy na wyjeździe w Portugalii, podczas którego wspólnie z pracownikami Wigierskiego Parku Narodowego, realizującego projekt „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska" (LIFE11 NAT/PL/000431) nawiązaliśmy współpracę z portugalskimi projektami LIFE.

Pierwszym odwiedzonym projektem był projekt pt. „Odbudowa populacji cisa Taxus baccata", (LIFE12 NAT/PT/950), prowadzony przez organizację pozarządową „Quercus".

 

4 5 7

Projekt ten jest realizowany na dwóch obszarach – w Parku Naturalnym "Serra da Estrela" i w Narodowym Parku Peneda-Gerês.

Takie działania jak sadzenie cisów, dostosowanie środowiska na potrzeby tego gatunku i usuwanie gatunków podatnych na pożary, ograniczając w ten sposób jeden z najważniejszych czynników ryzyka dla cisa, mają na celu odbudowę populacji tego gatunku. Podczas spotkań z osobami realizującymi projekt i przy udziale przedstawicieli centralnej instytucji zarządzającej ochroną przyrody i lasami w Portugalii, wymieniliśmy się doświadczeniami z realizacji projektów, zarówno tymi merytorycznymi i technicznymi jak i administracyjnymi.

8 9 10

Kolejne spotkania odbyły się koło Lizbony – w dolinie rzeki Tag, gdzie wdrażany jest projekt „Bio-odkrycia – kontrola gatunków inwazyjnych poprzez społeczne zaangażowanie" (LIFE13 BIO/PT/000386). Beneficjentem projektu jest Urząd Miasta Barreiro. Celem projektu jest ochrona lasów w rezerwacie Machada, w tym występujących tam rodzimych gatunków zagrożonych roślin m.in. Euphorbia uliginosa.

Wolontariusze – mieszkańcy Barreiro, aktywnie biorą udział w usuwaniu gatunków inwazyjnych – akacji i karpobrotu jadalnego (Carpobrotus edulis) – licznie występujących na tym obszarze. To ma wypracować nowy, alternatywny model kontroli gatunków inwazyjnych ze znacznym udziałem władz regionu i społecznego zaangażowania w tym procesie. W końcowym etapie projektu, do utrzymania efektów osiągniętych po usunięciu gatunków inwazyjnych, przewidziany jest na tym terenie wypas bydła.

1 3 6

Na koniec wizyty w Portugalii mogliśmy również wymienić się doświadczeniami z pracownikami Uniwersytetu w Evorze, którzy swoje badania prowadzą na sowach płomykówkach, realizując m.in. ich telemetrię w okolicach Lizbony. Wyjazd pozwolił nawiązać współpracę w zakresie wdrażania przyrodniczych projektów LIFE z przedstawicielami władz, organizacji pozarządowych i świata nauki w Portugalii. Mamy nadzieję, że obejrzane projekty i wymienione doświadczenia będą również inspiracją do przygotowania nowych projektów skierowanych na ochronę środowiska i przyrody.


Zdjęcia i tekst: Dorota Ławreszuk

 

Głęboki Bród

 

In english