In english

Odsłon artykułów:
918302

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

13th International Grouse Symposium

12


W dniach 3-7 września 2015 r. troje członków komitetu naukowego projektu LFE 11/NAT PL/428 oraz koordynator projektu wzięli udział w 13th International Grouse Symposium w Reykjaviku. Jest to najważniejsze światowe wydarzenie naukowe, którego tematyka obejmuje wszystkie gatunki kuraków. Organizowane jest co 3 lata przez grupę roboczą Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (SSG – IUCN). W tegorocznej konferencji uczestniczyli przedstawiciele 17 krajów, w tym 9 osób z Polski. Na konferencji wygłoszono 79 referatów i zaprezentowano 35 posterów.

 


W ramach projektu LFE 11/NAT PL/428 zaprezentowane zostały postery:

"Assumption and conditions of the project LFE 11/NAT PL/428 „Active protection of lowland populations
of capercaillie in the Bory Dolnośląskie Forest and Augustowska Primeval Forest"
"Preliminary results of the translocation of wild capercaillies from Sweden to the
Bory Dolnośląskie Forest in South-Western Poland"
"The capercaillie (Tetrao urogallus L.) recovery programme in the
Bory Dolnośląskie Forest, South-Western Poland"

Na sympozjum przedstawiono wyniki aktualnych badań i wdrażanych działań ochronnych wobec wszystkich 20 gatunków kuraków współcześnie żyjących na świecie. Z referatu prof. Ilse Storch wynika, że aż 18 gatunków z tej grupy w ostatnich latach wykazuje spadek liczebności, a za zagrożone w skali światowej uznawanych jest 7 gatunków z Ameryki Północnej. Podczas konferencji zespół realizujący projekt ochrony głuszca w Polsce zapoznał się z działaniami dla głuszca i badaniami tego gatunku wprowadzanymi w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Norwegii oraz Finlandii a także nawiązał kontakty z zagranicznymi specjalistami.
 

1 2 11
3 4 5
6 7 8
9 10


Zdjęcia i tekst: Ryszard Anglart.

 

 

Głęboki Bród

 

In english