In english

Odsłon artykułów:
918299

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

Kolejne głuszce w Puszczy Augustowskiej

7


29 października późnym popołudniem zostały przywiezione do Puszczy Augustowskiej głuszce z Rosji. Czterdzieści ptaków pochodzących z dzikich populacji zostanie wypuszczonych na terenie Nadleśnictw Głęboki Bród i Pomorze. Dosiedlenie jest jednym z kompleksowych działań Projektu LIFE11 NAT/PL/428 Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej.


Puszcza Augustowska jest jedną z ostatnich naturalnych ostoi głuszca. Liczna kiedyś populacja tego gatunku, pod wpływem wielu czynników, uległa dramatycznemu ograniczeniu. Obecnie liczebność populacji augustowskiej wynosi już tylko 30-35 osobników. Od 2012 roku Nadleśnictwo Głęboki Bród wraz z Nadleśnictwem Ruszów realizują projekt poświęcony ochronie głuszca.

 

1 2 3
4 5 6Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE+ komponentu Przyroda i Różnorodność Biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach projektu zaplanowano między innymi odbudowę populacji i ochronę puli genowej. Przyjazd głuszców rosyjskich do Puszczy poprzedziło przeprowadzenie badań, które potwierdziły zgodność genetyczną dosiedlanych ptaków i głuszców z miejscowej populacji.

Zasilenie augustowskiej populacji głuszca czterdziestoma ptakami odłowionymi z natury, nastąpiło w ostatnim momencie – skrajnie nieliczna istniejąca populacja wymaga zarówno nowych genów jak i zwiększenia liczebności. Jest to ogromne przedsięwzięcie przyrodnicze, dzięki któremu może zostać zahamowany gwałtowny spadek liczebności augustowskiej populacji głuszca.

W kolejnych latach ptaki będą wsiedlane na terenie Nadleśnictw Augustów i Płaska.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym służb weterynaryjnych i celnych, przeprowadzenie tego niezwykłego konwoju przez granicę i umieszczenie ptaków w wolierach do czasu uwolnienia w środowisku, zakończyło się sukcesem. Ostatni etap, polegający na ocenie zdrowotnej każdego ptaka, zważeniu, pobraniu próbek do badań genetycznych, opisaniu i umieszczeniu osobników do czasu uwolnienia w środowisku, odbył się z udziałem ponad 30 pracowników Nadleśnictw Głęboki Bród i Pomorze oraz przedstawicieli służb weterynaryjnych.

Po okresie obserwacji i adaptacji, mniej więcej za miesiąc, „ptasi konwój" odzyska wolność na terenie Puszczy Augustowskiej.Zdjęcia: Dorota Ławreszuk
Tekst: Joanna Hołubowicz

 

Głęboki Bród

 

In english