In english

Odsłon artykułów:
911976

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

A.1 Organizacja biura projektu w Borach Dolnośląskich

W ramach działania wytypowane zostanie miejsce na biuro projektu, a także podpisana stosowna umowa. Biuro wyposażone zostanie w sprzęt niezbędny do właściwego jego funkcjonowania. Utworzenie oraz wyposażenie biura projektu zapewni sprawną realizację zaplanowanych działań oraz umożliwi komunikację pomiędzy poszczególnymi zespołami oraz instytucją zarządzającą projektem.

A.2 Organizacja biura projektu w Puszczy Augustowskiej

W ramach działania wytypowane zostanie miejsce na biuro projektu, a także podpisana stosowna umowa. Biuro wyposażone zostanie w sprzęt niezbędny do właściwego jego funkcjonowania. Utworzenie oraz wyposażenie biura projektu zapewni sprawną realizację zaplanowanych działań oraz umożliwi komunikację pomiędzy poszczególnymi zespołami oraz instytucją zarządzającą projektem.

A.4 Zakup samochodu terenowego dla potrzeb realizacji projektu w Puszczy Augustowskiej

W IV kwartale 2012 roku planuje się zakup samochodu terenowego do obsługi projektu. Ze względu rozległość terenu objętego projektem, dużą ilość planowanych działań, zlokalizowanych w trudnodostępnych terenach leśnych, jak również w związku ze zmiennością warunków pogodowych , posiadanie samochodu terenowego jest nieodzowne. Będzie on wykorzystywany do ustalenia lokalizacji oraz kontroli jakości wykonania wszystkich działań zaplanowanych w terenie (C2, C3, C8, C13, C16, C21), co w dużym stopniu wpłynie na jakość i terminowość realizacji projektu. Posiadanie samochodu terenowego jest również niezbędne do prowadzenia monitoringu telemetrycznego i genetycznego ptaków (D2, D4). Ponadto posiadanie samochodu terenowego umożliwi szybką reakcję w przypadku wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych . Umieszczenie na samochodzie informacji o środkach, z których zostanie zakupiony oraz o realizowanym programie, stanowiło będzie element promocji projektu i Funduszu LIFE+.

A.3 Zakup samochodu terenowego dla potrzeb realizacji projektu w Borach Dolnośląskich

W IV kwartale 2012 roku planuje się zakup samochodu terenowego do obsługi projektu. Ze względu rozległość terenu objętego projektem, dużą ilość planowanych działań, zlokalizowanych w trudnodostępnych terenach leśnych, jak również w związku ze zmiennością warunków pogodowych, posiadanie samochodu terenowego jest nieodzowne. Będzie on wykorzystywany do ustalenia lokalizacji oraz kontroli jakości wykonania wszystkich działań zaplanowanych w terenie (C1, C7, C9, C11, C12, C14, C15, C18, C19, C20), co w dużym stopniu wpłynie na jakość i terminowość realizacji projektu. Posiadanie samochodu terenowego jest również niezbędne do prowadzenia monitoringu telemetrycznego i genetycznego ptaków (D1, D3)

A.5 Uzyskanie stosownych zezwoleń i pozwoleń w Borach Dolnośląskich

W stosownym czasie, począwszy od III kwartału 2012 roku, beneficjent wystąpi o uzyskanie niezbędnych do realizacji projektu zezwoleń . Dotyczy to w szczególności: zezwoleń na transport, przetrzymywanie i wsiedlanie ptaków z Białorusi oraz z hodowli krajowych (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) , zezwoleń na wykonywanie czynności w strefach ochrony głuszca (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Wrocławiu) zezwoleń na przeprowadzenie niezbędnych prac dla odbudowy biotopu w miejscach planowanych wsiedleń (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Wrocławiu), zezwoleń na fotografowanie, filmowanie oraz zbiór piór głuszca (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ; Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Wrocławiu) , pozwolenia wodnoprawnego na budowę obiektów małej retencji (Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu).

 

Głęboki Bród

 

In english